Walden is een galerie en tekst- en expertisecentrum voor beeldende kunst,
gespecialiseerd in de historische avant-garde

Visie

Visie

Walden Art Stories is een galerie en expertisecentrum voor avant-gardekunst. De focus ligt op de jaren tussen de twee wereldoorlogen, op de pioniers van de artistieke tegenbewegingen in Vlaanderen.

Via onderbouwde monografische en thematische tentoonstellingen, publicaties en interacties brengt Walden sinds 2o17 de artistieke diversiteit en de kunsthistorische doorwerking van de moderne kunststromingen op een eigentijdse manier in kaart.

Verwondering, experimenteerdrift en een utopisch verlangen naar een andere wereld zijn de sleutelbegrippen waarmee galeristen Ewald Peters en dr. Dennis Van Mol in Walden aan de slag gaan.

Vanuit hun geloof in het belang van de historische avant-garde voor de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw, ontwikkelt zich een collectie die haar meest radicale en vormende jaren in de verf zet.

Tegelijk ontstaat op die manier ruimte voor ontmoetingen met kunstenaars die de modernistische esthetiek voorvoelden, of haar invloeden in latere jaren opnieuw ter harte namen in heel andere tijden.

Walden Art Stories is gevestigd in een historisch pand tussen de Antwerpse Grote Markt en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

Door voortdurend in dialoog te treden met een sterk netwerk van liefhebbers en verzamelaars, erfgenamen en specialisten, streeft de galerie naar een breed perspectief op de historische avant-garde en de bestendiging van haar relevantie in zowel artistieke, museale als wetenschappelijke context.

Zo wil Walden een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die zich voor het interbellum en de avant-gardekunst in Vlaanderen interesseert.


Walden toen

Herwarth Walden. Achter dat pseudoniem gaat begin twintigste eeuw dé promotor van de historische avant-garde in Europa schuil. De verwijzing naar Walden. Or, Life in the Woods, het bekende boek van Henry David Thoreau uit 1854, zegt veel over de visie van Walden. Met Der Sturm, zijn Berlijnse galerie en tijdschrift, promoot hij een moderne kunst die de eigentijdse maatschappij kritisch wil bevragen.

Dat verlangen naar een samenleving en cultuur mét fundament begeestert aan de vooravond van de Grote Oorlog wel meer jonge Europese nieuwlichters. Zo is Walden ook de naam van de kolonie waarmee schrijver Frederik van Eeden vorm geeft aan zijn blauwdruk voor een Nieuwe Wereld.

De hut van Frederik van Eeden in Walden, ca. 191o.


Walden nu

2o17, honderd jaar na de doorbraak van de historische avant-garde in Vlaanderen. In de schone Scheldestad waar dichter-criticus Paul van Ostaijen in 1917 haar fundamenten legde en ze haar hoogtepunt kende, begint Walden een nieuw verhaal. Met bouwstenen van toen. Omdat die amper iets van hun draag- of spankracht verloren hebben. Meer nog, ze zijn vaak verrassend actueel.

In woord en beeld brengt Walden de kunsthistorische impact van de moderne -ismen in Vlaanderen opnieuw in kaart. Daarbij hebben we oog voor de kunstenaars die in de jaren kort na de Grote Oorlog experimenteerden met vormen en gedachten — op zoek naar een nieuwe kunst voor een nieuwe tijd. Maar evengoed doen we recht aan hen die deze avant-garde voorvoelden, of haar invloeden wat later recycleerden in een heel andere, minstens zo turbulente context.

Walden is gegroeid uit een gedeelde voorliefde — noem het gerust een passie — voor de historische avant-garde. Ewald is literatuurwetenschapper van opleiding, Dennis heeft ook nog een master Fine and Decorative Art and Design (Sotheby’s London) op zak.

We vonden elkaar na onze studentenjaren terug aan de Universiteit Antwerpen, waar we beiden meewerkten aan het onderzoeksproject Der Sturm en de Lage Landen. Terwijl Ewald al enkele jaren ervaring had opgebouwd als uitgever, resulteerde dat uitvoerige onderzoek uiteindelijk in Dennis’ proefschrift (persoonlijk ben ik er niet voor)/Over de moeizame doorbraak van de moderne -ismen en het ontstaan van een activistische tegentraditie in Vlaanderen, 19o6-1933.

Intussen schreven we ook tal van teksten over kunst en organiseerden we mee verschillende tentoonstellingen. En we verzamelden kunst. Omdat we ons nu eenmaal graag met schoonheid omringen. En de verhalen errond graag met anderen delen.