If you have built castles in the air, your work need not be lost;
that is where they should be. Now put the foundations under them.
Henry David Thoreau, Walden, 1854


Expertise

U bent het eens dat een goede story - ook één over kunst - niet zonder fundamenten kan?
Maar u kan wel wat hulp gebruiken om die te leggen?
Om uw werk te verankeren of uw verhaal royaal te vertellen?

hoe wij verhalen funderen

Verzamelen

Zonder inhoud geen verhaal. U zegt waar dat begint en wij onderzoeken hoe we het verder kunnen opbouwen.

We verzamelen feiten, voorbeelden, historische omkadering … En kunst natuurlijk. Kortom, alles om expo’s te bouwen en te stofferen, plannen te staven en teksten te documenteren.

Kijken

Vanuit het juiste perspectief beschouwd, komen kunstwerken nog beter tot hun recht. Net als verhalen en concepten.

Een geoefende blik ziet veel nuances en details.
Wij streven ernaar om altijd de historische context in het vizier te houden. En zo ook uw kunstwerken naar waarde te schatten.

Schrijven

U wil dat mensen helemaal meegaan in uw verhaal? Dan moet het staan als een huis. En lezen als een trein.

Wij maken werk van stevige teksten in een denderende taal. Maar met evenveel plezier kijken we uw eigen schrijfsels na. Van correctie tot taalkundige en inhoudelijke redactie.

De daad bij het woord

Daarvoor kan u bij ons terecht.
Om uw projecten, kunstwerken en tentoonstellingen (en nog veel meer) van tekst of context te voorzien.
En uw verhaal te onderbouwen en te verhelderen.

Welke verhalen vertellen jullie zoal?
Artikels

In alle soorten en maten. Van aankondigingen van expo’s, web- en persteksten tot bijdragen voor magazines en wetenschappelijke tijdschriften.

Lezingen

In kunst en kunstgeschiedenis zijn wij helemaal thuis. En we vertellen er graag over. Vooral over die van het interbellum.

Schattingsdossiers

U hebt op zolder nog een schilderij, prent of boek en wil daar het fijne van weten. (En of het iets waard is.) Wij leveren eenvoudige schattingen of gedetailleerde dossiers.

Tentoonstellingen

U wil uw bezoekers meer tonen dan een verzameling werken? Omdat u ook ervaart dat meeslepende verhalen harder nazinderen? Wij zetten mee de lijnen uit voor concepten, scenografieën, muurteksten …

Catalogi

Uw tentoonstelling belooft er beeldig uit te zien. Maar u wil ook een aandenken op papier. Wij verzorgen uw uitgave van concept tot zetklaar bestand.

Tekstcorrectie en redactie

Een goed verhaal hebt u al, maar u bent niet zeker of het vlot leest? Of u hebt geen ruimte om dat zelf te checken? Dan zorgen wij voor de spellingcorrectie, taalkundige en/of inhoudelijke redactie.