Leon Pescheret // Chicago

Onder de titel Century of Progress vond de wereldtentoonstelling in 1933 plaats in Chicago. De Amerikaanse graficus Leon Pescheret vereeuwigde die gebeurtenis op enkele van zijn allerbeste etsplaten. In deze prent kenschetst Pescheret de stad als een bij uitstek moderne metropolis. Het contrast tussen de skyscrapers op de voorgrond en het braakliggende hinterland suggereert een ongebreideld geloof in de vooruitgang. De kunstenaar droeg deze ets op aan Willy Godenne, een Vlaams uitgever die hij tijdens zijn studietijd in België had leren kennen.

 

Leon Pescheret

Chicago, Fair Grounds

1933

 

ets // gesigneerd

 

Meer informatie & prijsaanvraag

 

Categorie: