Jos Wils // Auto

Vincent van Gogh liet zich tijdens zijn verblijf in Antwerpen ontvallen dat hij de massa’s Duitse vrouwen niet bijster mooi vond, omdat ze er allemaal hetzelfde uitzagen. Het leek wel of ze in een fabriek van de band waren gerold. Als een Ford T.

 

Vijftig jaar later bekommerde de Antwerpse graficus Jos Wils zich niet zozeer om de schoonheid van Duitse vrouwen in de sinjorenstad. Des te meer om een geestloze wereld waarin de logica van het industriële productieproces – ‘het kettingsysteem’ – de bovenhand had gekregen en een bedreiging vormde voor de mens.

 

Jos Wils

Auto

1933

1o,5 x 15 cm

lino // uit de map ‘Grotesken’

 

Meer informatie & prijsaanvraag

 

Categorie: