F. Jespers // Paul van Ostaijen

Met dit portret van Paul van Ostaijen vereeuwigt Floris Jespers de uitvinding van de historische avant-garde in Vlaanderen op papier. De Antwerpse dichter en kunstcriticus had zich in 1917 immers tot de geestelijke leider van een Vlaamse voorhoede gekroond. Van Ostaijen was zonder meer het verst doorgestoten in zijn verkenning van fauvisme, futurisme, expressionisme en kubisme. De dandyeske dichter wordt door Jespers geportretteerd als ‘een denkend kunstenaar’. Aan tafel zit een vastberaden jonge schrijver die Vlaanderen met zijn kennis over de moderne tegenbewegingen wil gidsen naar een nieuwe cultuur. Jespers verwezenlijkt in dit portret wat Paul van Ostaijen in 1917 aan zijn artistieke discipelen voorschreef: het overdrijven van de essentiële eigenschap en het afzweren van een gedetailleerde uitwerking.

>> Collectie Letterenhuis, Antwerpen

 

 

 

Floris Jespers

Paul van Ostaijen in het atelier van de kunstenaar

1917

41 x 26 cm

zwarte inkt, lavis en zwart krijt // gesigneerd

Collectie Letterenhuis, Antwerpen