Alphonse Mora // Monster

 

Alphonse Mora kennen we vooral van zijn zichten op Antwerpen. Minder bekend is dat de jeugdige kunstenaar in de jaren 1930 lid was van de kring Moderne Kunst, die artistieke vernieuwing hoog in het vaandel droeg.

Vernieuwing kon tijdens de Grote Depressie ook gewoon betekenen dat je als artiest de beklemmende tijdsgeest niet uit de weg ging. Monster bijvoorbeeld is fantastisch en onteigenend. Maar het werk getuigt tezelfdertijd van een bijzondere verfijning. Deze monotype bevreemdt door zijn onbevattelijke schoonheid.

 

 

 

Alphonse Mora

Monster

ca. 1935

ca. 3o x 4o cm

monotype // gesigneerd

 

 

Meer informatie & prijsaanvraag
Categorie: