Herman Diels
(Turnhout, 19o3 – Turnhout, 1986)


>> Aangeboden kunstwerken zijn te vinden op de pagina ART.

De schilderkunst van Herman Diels laat zich niet zomaar onderbrengen in een kunsthistorisch hokje. Diels’ volgehouden keuze om zijn werken niet te dateren leest als een uitnodiging aan de toeschouwer om vrij en onbevangen te kijken. Wie daaraan gehoorzaamt, wordt getrakteerd op een orgie van kleur. Een schilderkunstig festijn waarin de kunstenaar zich de invloeden van vele moderne -ismen eigen maakt en herbruikt in zijn eigenzinnige artistieke universum. In het landschap van de Belgische schilderkunst uit het interbellum kent Diels zijn gelijke niet. Geen expressionist – zelfs geen fauve – die zoveel kleur op zo weinig oppervlakte concentreert.
De afwezigheid van data maakt het weliswaar moeilijk de chronologie van Diels’oeuvre te reconstrueren, maar Driekoningenzanger is een vroeg werk. De jonge schilder verdiept zich hier in de observatie van het alledaagse leven van zijn naaste Kempenaren. Die poging tot identificatie met de onmiddellijke leefomgeving laat in Diels’ plastische werk altijd een onbestemd gevoel van verlatenheid of vervreemding achter. In die nimmer vanzelfsprekende omgang tussen kunstenaar en buitenwereld ligt de artistieke waarde van dit meesterlijk geborstelde doek. Het oeuvre van de Turnhoutenaar vindt op die manier aansluiting bij dat van de Amerikaanse schilder van het bevreemdend-banale: Edward Hopper.