Fritz Stuckenberg
(München, 1881 - Füssen, 1944)


In Parijs was het Café du Dôme, de befaamde literaire en artistieke verzamelplaats, bepalend voor de artistieke zelfontplooiing van de jonge Fritz Stuckenberg. Bij zijn terugkeer naar Duitsland vestigde hij zich in Berlijn. In 1916 werd hij ontdekt door Herwarth Walden, waarna hij tentoonstelde in diens galerie Der Sturm.


Na de Grote Oorlog beëindigde hij de samenwerking met Walden en droomde hij met zijn vrienden Heinrich Campendonck en Paul van Ostaijen van een nieuwe Blaue Reiter. Intussen stelde hij ook tentoon op de eerste Berlijnse dada-tentoonstelling en maakte zijn werk deel uit van de derde portfolio van het Bauhaus.


Onder het naziregime werden zijn werken uit de Duitse musea verwijderd. Een werk van Stuckenberg werd ook geëxposeerd op de tentoonstelling 'Entartete Kunst' in 1937.


Archief