Floris Jespers
(Borgerhout, 1889 – Antwerpen, 1965)


Floris Jespers behoorde net als zijn broer Oscar tot de intimi van Paul van Ostaijen. Onder zijn invloed experimenteerde hij vanaf 1917 met invloeden van het expressionisme, kubisme en futurisme. Jespers’ streven naar een abstraherende synthese was revolutionair, maar geleidelijk voegde hij zich met meesterschap (en succes) naar de evoluties in de kunstmarkt.


Medio jaren twintig sloot hij zich aan bij de Brusselse groepen Sélection en Centaure. Zijn schilderijen, etsen en achterglasschilderingen speelden meer en meer in op de burgerlijke smaak. In de jaren dertig volgde een terugkeer naar een traditionelere schilderkunst. Reizen naar Congo vormden de inspiratiebron voor zijn laatste successen.